Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізбесі

1

«Көмірсутек шикізаты бөлімінде жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шарттарды тiркеу

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

2

«Көмірсутек шикізаты, көмір және уран бөлігінде жер қойнауын пайдалану құқығының кепiл шартын тiркеу»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

3

«Ядролық және радиоактивтi қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты мамандар мен қызметкерлерді арнайы даярлау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия алу»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

4

«Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия алу»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

5

«Бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарында және жүргізілген ядролық сынақтардың салдарынан ластанған басқа аумақтарда қызметтерді жүзеге асыруға лицензия беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

6

«Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәуле шығарудың радиоизотопты көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдауға лицензия беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

7

«Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия алу »

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

8

«Атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

9

«Иондаушы сәуле шығаруды генерациялайтын аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

10

«Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

11

«Ядролық материалдармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

12

«Атом энергиясын пайдалану объектілерінің тіршілік циклінің кезеңдеріне байланысты жұмыстарды орындауға лицензия беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

13

«Қосалқы (шунтталатын) электр беру желiлерi мен шағын станцияларды жобалауды және салуды келісу»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

14

«Электр және энергия қондырғыларының техникалық жай-күйі мен оларды пайдалану қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру үшін электр және жылу энергиясын өндіруді, беру мен бөлуді және оларды энергиямен жабдықтау мақсатында сатып алуды жүзеге асыратын ұйымдар басшыларының, мамандарының техникалық пайдалану қағидаларын және қауіпсіздік қағидаларын білуіне біліктілік тексеру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

15

«110 кВ және одан төмен, 220 кВ және одан жоғары объектілер үшін қайталанатын (шунтталатын) электр беру желілері мен қосалқы станцияларды салудың техникалық орындылығы туралы қорытынды беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

16

«Белгіленген электр қуаты 5 МВт және одан төмен, 5 МВт-тан жоғары немесе белгіленген жылу қуаты 100 Гкал/сағ және одан жоғары, сондай-ақ өз балансында кернеуі 35 кВ және одан төмен, 110 кВ және одан жоғары электр желілері бар энергия өндіруші және энергия беруші ұйымдарға күзгі-қысқы жағдайларда жұмысқа әзірлік паспортын беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

17

«Газ желісі ұйымдарын аккредиттеу»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

18

Мұнай және газ саласындағы тау-кен өндірістерін (көмірсутек шикізаты), мұнай-химия өндірістерін жобалауға (технологиялық) және (немесе) пайдалануға, магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнімдері құбырларын пайдалануға лицензия беру

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

19

«Теңізде мұнай-газ құбырларын салу, монтаждау немесе төсеу жөніндегі жұмыстарға рұқсаттар беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

20

«Теңiзде iздестiру, барлау, пайдалану ұңғымасын немесе өзге де ұңғыманы бұрғылауға рұқсаттар беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

21

«Теңіз құрылыстарын салуға немесе орналастыруға рұқсаттар беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

22

«Ұңғымалар объектілерін сынау, кен орнын сынамалық пайдалану, технологиялық жабдықты іске қосу-ретке келтіру, пайдалану, оған техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары кезінде газды технологиялық еріксіз жағу кезінде ілеспе және (немесе) табиғи газды алау етіп жағуға рұқсаттар беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

23

«Экологиялық ақпарат беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

24

«II, III және IV санаттардағы объектілер үшін мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

25

«II, III және IV санаттардағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

26

«І санаттағы объектілер үшін мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

27

«I санаттағы объектілер үшін экологиялық рұқсаттар беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

28

«Озонды бұзатын заттарды пайдалана отырып, жұмыстар жүргізуге, құрамында озонды бұзатын заттар бар жабдықтарды жөндеуге, монтаждауға, оларға қызмет көрсетуге рұқсат беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

29

«Озонды бұзатын заттарды және құрамында озонды бұзатын заттар бар өнiмдердi Кеден одағына кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкетуге лицензия беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

30

«Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтерді көрсетуге лицензия беру»

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

31

Атом энергиясы пайдаланылатын объектілерде жұмыс істейтін персоналды аттестаттау

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

32

Ядролық, радиациялық, ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу құқығына ұйымдарды аккредиттеу

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

33

Көліктік қаптама комплектілерінің конструкциясын бекіту, сондай-ақ басқа елдердің уәкілетті органдары бекіткен Қазақстан Республикасының аумағында оларға сертификаттар-рұқсаттар күшін қолдану

Стандарт

Регламент

Шағымдану тәртібі

Хабарландыру
Top