Қағидалар

«Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, таратылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген залалды өтеу қағидалары

 Энергия өндіруші ұйымдар үшін күзгі-қысқы кезеңде пайдаланылатын отын қорының нормаларын айқындау қағидалары

Сараптау мекемелері мен өндіруші зауыттарды тарта отырып, электр станцияларының, электр және жылу желілерінің энергетикалық жабдықтарының, ғимараттары мен құрылыстарының, сондай-ақ тұтынушылардың энергетикалық жабдықтарының техникалық жай-күйін мерзімдік тексеруді жүргізу қағидалары

 Авариялық броны бар тұтынушыларды энергиямен жабдықтау тәртібі мен шарттары

Электр және жылу желiлерiн күзету, электр және жылу желілерін күзету аймақтарында жұмыс жүргізу қағидалары

Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары

Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларына қосымша

Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану қағидалары

 Жылу энергиясын жіберуді және жылу жеткізгішін  есепке алу қағидалары

Жылу энергиясын жіберуді және жылу жеткізгішін есепке алу қағидаларына қосымша

 

Хабарландыру
Top