Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер паспорттары

Экологиялық ақпарат беру
18 наурыз 2017, 09:47
Газ желісі ұйымдарын аккредиттеу
18 наурыз 2017, 09:46
Ядролық материалдармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру
18 наурыз 2017, 09:43
Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғауға лицензия беру
18 наурыз 2017, 09:39
Атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру
18 наурыз 2017, 09:34
Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәуле шығарудың радиоизотопты көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдауға лицензия беру
18 наурыз 2017, 09:29
Теңізде мұнай-газ құбырларын салу, монтаждау немесе төсеу жөніндегі жұмыстарға рұқсаттар беру
18 наурыз 2017, 09:22
Теңіз құрылыстарын салуға немесе орналастыруға рұқсаттар беру
18 наурыз 2017, 09:20
Ұңғымалар объектілерін сынау, кен орнын сынамалық пайдалану, технологиялық жабдықты іске қосу-ретке келтіру, пайдалану, оған техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары кезінде газды технологиялық еріксіз жағу кезінде ілеспе және (немесе) табиғи...
18 наурыз 2017, 09:18
Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру
18 наурыз 2017, 09:10
Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия беру
18 наурыз 2017, 09:07
Бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарында және жүргізілген ядролық сынақтардың салдарынан ластанған басқа аумақтарда қызметтерді жүзеге асыруға лицензия беру
18 наурыз 2017, 09:00
Ядролық және радиоактивті қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру
18 наурыз 2017, 08:56
Энергия өндіруші, энергия беруші ұйымдардың күзгі-қысқы кезеңдегі әзірлік паспорты
18 наурыз 2017, 08:50
Тау-кен (көмірсутек шикізаты), мұнай-химия, химия өндiрiстерiн жобалау(технологиялық) және (немесе) пайдалану, мұнай-газ өңдеу өндірістерін жобалау (технологиялық),магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдалануға
18 наурыз 2017, 08:33
Көмірсутегі шикізаты, көмір және уран бөлігінде жер қойнауын пайдалануға келісімшарттарды тіркеу
18 наурыз 2017, 08:30
Көліктік қаптама комплектілерінің конструкциясын бекіту, сондай-ақ басқа елдердің уәкілетті органдары бекіткен Қазақстан Республикасының аумағында оларға сертификаттар-рұқсаттар күшін қолдану
18 наурыз 2017, 08:28
Электр және энергия қондырғыларының техникалық жай-күйі мен оларды пайдалану қауіпсіздігін бақылау үшін электр және жылу энергиясын өндіруді, беруді және бөлуді жүзеге асыратын ұйымдар басшыларының, мамандарының техникалық пайдалану қағидаларын ...
18 наурыз 2017, 08:27
Көмірсутек шикізаты, көмір және уран бөлігінде жер қойнауын пайдалану құқығының кепiл шартын тiркеу» бойынша мемлекеттiк көрсетілетін қызметінің регламенті
18 наурыз 2017, 08:19
I санаттағы объектілер үшін мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру
18 наурыз 2017, 08:17
Атом энергиясын пайдалану объектілерінің тіршілік циклінің кезеңдеріне байланысты жұмыстарды орындауға лицензия беру
18 наурыз 2017, 08:13
Қосалқы (шунтталатын) электр беру желiлерi мен шағын станцияларды жобалауды және салуды келісу
18 наурыз 2017, 08:09
Иондаушы сәуле шығаруды генерациялайтын аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру
18 наурыз 2017, 08:06
Теңiзде iздестiру, барлау, пайдалану ұңғымасын немесе өзге де ұңғыманы бұрғылауға рұқсаттар беру
18 наурыз 2017, 08:02
Атом энергиясын пайдалану объектілерінде жұмыс істейтін персоналды аттестаттау
18 наурыз 2017, 08:00
Ядролық, радиациялық және ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүзеге асыратын ұйымдарды аккредиттеу
18 наурыз 2017, 07:56
I санатты объектілер үшін экологиялық рұқсат беру
18 наурыз 2017, 07:39
Озон қабатын бұзатын заттарды пайдалана отырып, жұмыстар жүргізуге, құрамында озон қабатын бұзатын заттар бар жабдықтарды жөндеуге, монтаждауға, оларға қызмет көрсетуге рұқсат беру
18 наурыз 2017, 07:05
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарға және қызметтер көрсетуге лицензия беру
18 наурыз 2017, 07:02
Озонды бұзатын заттарды және құрамында озонды бұзатын заттар бар өнiмдердi Кеден одағына кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкетуге лицензия беру
18 наурыз 2017, 06:49
Негізгі сөздер: Паспорта государственных услуг
Хабарландыру
Top